Ventilation


Draglucka

En liten anordning som är lika genial som enkel. Syftet är att luft släpps in i murstocken/rökkanalen som gör att kondens och fukt torkas ur. tigerex2

Samtidigt gör den att skorstenen inte påverkas av väder och vind som i sin tur leder till en lägre energiförbrukning och låter därmed brännare och panna att arbeta under mycket bättre och jämnare förhållande.

Förlust av värme minskas även när pannan vilar eftersom luften luras att gå genom dragluckan och inte kyla ner pannan, vilket minskar energiförlusten.

En kombination av draglucka och vindflöjel/ventilator/skorstensskydd brukar vi rekommendera, då erhåller man ett jämt och bra drag i rökkanalen samtidigt som man skyddar skorstenen ovanifrån.

 

Ventilatoraspirotor

NSP Asirator är en ventilator som drivs av vinden och förbättrar draget i rök- och ventilationskanaler och suger ut rökgaser, ventilationsluft mm. NSP Aspirotor är en perfekt lösning för att bli av med fukt och mögel t ex när oljepannan ersatts med bergvärmepump eller likvärdig värmekälla. Problem med kallras försvinner, samtidigt som ventilatorn hindrar regn att tränga in i kanaler. NSP Aspirator är tillverkad av rostfritt stål och gjuten aluminium.