Spisar och kaminer


Är du ute efter att köpa braskamin ska du titta på vårt breda sortiment. En braskamin är tillverkad i stål eller gjutjärn och ger snabb värme. En modern braskamin har en hög trivselfaktor med mycket glas.
Den fungerar oftast med konvektion vilket ger en mjukare och behagligare värme än ren strålningsvärme. Braskaminen kan ibland kombineras med täljsten vilket ger en längre avsvalningstid.
Det är stor skillnad på en modern braskamin idag jämfört med en gammal. De senaste 10 – 15 åren har det skett en stor teknisk utveckling när det gäller förbränningsteknik. Enligt en undersökning från det norska testinstitutet, SINTEF, minskar utsläppen med upp till 90 procent och effektiviteten ökar med 40 procent om man eldar i en modern kamin i stället för en gammal.
Så har du en gammal kamin så gör du miljön en tjänst om du byter till en ny rentbrännande och samtidigt minskar du din vedåtgång.

Attityd510_HR

Vi har samarbete med spismiljö och säljer alla deras produkter. Spismiljo_cmyk

För måttskisser och annan teknisk information klicka in under respektive produkt på spismiljö.se

Vedstapel

Vad är bra ved?

Oavsett om du eldar i en enklare eldstad eller i en exklusiv kamin så är det viktigt vilken ved du använder.

Den bästa brasveden är ved från lövträd och då företrädesvis björk. Det bästa är att blanda upp med björk eller att elda enbart med björk, det passar din kamin bäst. Vi utgår från björk i våra anvisningar när vi anger hur många kg som våra kaminer är avsedda för. Tall och gran är sämre ur energisynpunkt att elda med. Det är också mycket viktigt att veden är torr. Är veden fuktigt går det åt mycket energi för att torka den och du tappar värme till rummet. Dessutom får du en hög sotbeläggning på kamin och skorsten. Det blir också en kraftig rökutveckling som kan upplevas obehaglig för dina grannar.

Det räcker inte med att veden har torkat utomhus och ligger under tak, den måste också torka till inomhus i ca 14 dagar innan den används. Om man har en fuktmätare så skall fukthalten ligga på ca 18 %. Ett sätt som man kan testa veden på om man inte har tillgång till fuktmätare är att slå vedträden mot varandra. Pröva att slå ett par torra reglar mot varandra och jämför ljudet. Fuktig ved ger ett stumt ljud. När du eldar torr ved i en modern rentbrännande eldstad kommer röken enbart att ses som ett svagt daller ovanför skorstenen.

Det är absolut förbjudet att elda med målat eller impregnerat virke, spånskivor eller annat behandlat trämaterial. Dels skadar det eldstaden och dessutom frigörs ämnen som är skadliga att andas in. Du kan elda med rent trädspill som reglar men du bör vara försiktig då dessa är extremt torra och därför avger en högre värme än vanlig ved.