Skorstensskydd


Rädda din skorsten – eliminera kostsamma mögelangrepp och reparationer

skorsten_föreOm du har Jord/Berg/Fjärrvärme eller någon av dagens effektiva värmepannor så torkar inte skorstenen upp, utan förblir fuktig och vittrar snabbt sönder. Ventilationskanalerna kan utsättas för mögel-svamp som ger upphov till hälsovådlig lukt i huset. Ditt tidigare uppvärmningssystem gjorde att murstocken/skorstenen torkades upp av den heta rökgasen, men med dagens allt lägre rökgastemperaturer som eftersträvas ökar kondensen.

En del fastighetsägare väljer att klä in skorstenen i plåt, kondensen påskyndar processen och skapar ännu större problem. Ser bra ut på utsidan men innebär att halva skorstenen kan rasa ihop utan att det syns, med stora mögel och ventilationsproblem som följd.
Lägger man till allt regnvatten som skorstenen utsätts för, ca 600 liter/år, så förstår man att problemen ökar. Dessutom med övergången till annan uppvärmning försvinner Skorstensfejarens kontroll och tillsyn av skorsten och panna.

Skorstenen blir blöt och fuktig i toppen vilket gör att ventilationen genom skorsten blir nästintill obefintlig. Detta gör att tegel sprängs och vittrar sönder och täpper till i kanalerna. Hussvamp som behöver fukt för att växa får ett bra fäste och problemen ökar drastiskt.

 

Lösningen på problemet!

Vi monterar ett dragförstärkande skorstensskydd som torkar ur skorstenen och förhindrar vittringsskador, köldsprängningar, fukt skorsten_efteroch mögel. Dessutom blir resultatet en bättre ventilation.

Vår tekniker tar mått och lämnar offert. Om så önskas gör vi även ett åtgärdsprogram för skadad skorsten tillsammans med ett kostnadsförslag. Kontrollen är kostnadsfri!

Ju snabbare skorstenen räddas, desto mindre kostnader och problem med mögel och fukt.