Skorstensreperationer


skorsten_före skorsten_efter
Före och efter

Idag finns det bra alternativ till att få tillbaka funktionen på sin skorsten och skydda den för de påfrestningar som utgör ett hot mot skorstenen. Skador på skorsten är tyvärr mycket vanliga. Tidigare värmekälla är utbytt mot energisnålare varianter eller har den ersatts av Fjärrvärme eller dylikt.

Skorstenen torkas alltså inte upp som tidigare av de varma rökgaserna. Läs mer om kondens och fukt!

Man är sällan uppe på taket och ser till skorstenen och vid dagens nya system med bl a fjärrvärme, kommer inte skorstensfejaren och gör sina kontroller längre. Har man en skorsten måste man se till att den underhålls och fungerar som den är tänkt till att göra. Det är en stor kapitalförstöring att låta den förfalla och skapa stora hälsovådliga problem för hela huset och er som skall vistas där varje dag.

Att underhålla sin skorsten är minst lika viktigt som övrigt underhåll av sin fastighet. En skorsten utsätts för stora påfrestningar, ca 600 liter regnvatten per år, fukt som orsakar frostsprängningar och allehanda syror som ger frätskador både på sten och fogar. Miljöfarlig mögel som ger problem både för människor och skorsten.

Att göra en ny krona, byta ut skadat tegel och foga om hör faktiskt till ett underhåll som man skall kalkylera med.
Får man mögelangrepp på sin skorsten har man bara två val… byta ut skadad tegel eller rent av bygga ny- eller ta bort skorstenen helt!

Idag finns det bra alternativ till att få tillbaka funktionen på sin skorsten och skydda den för de påfrestningar som utgör ett hot mot skorstenen.

Till rimlig kostnad förlänger man livslängden och dess funktion och får en bra inomhusmiljö. Väntar man för länge kommer kostnaderna att skjuta i höjden… långt över skorstenen!

Vi ger dig information, råd och kostnadsförslag.