Insatsrör


Installation av syrafasta insatsrör

Lagen säger att en rökkanal ska vara rökgastät för att man skall få använda den för eldning.superflex

Skorstensproblem har tyvärr många husägare. Äldre skorstenar som antingen har blivit skadade av soteld eller av ålder som har gjort kanalerna otäta.

Ett resultat av bristande underhåll. Kondensproblem förekommer också ofta som ger kanalerna fukt med köldsprängningar som följd.

En rökkanal som har slitageskador eller är otät, får eldningsförbud av sotningsväsendet. Du får alltså inte tända den där efterlängtade brasan.

Att installera ett insatsrör från NSP är ett snabbt och effektivt sätt att renovera rökkanalen tillbaka till en rök- och gastät kanal och därmed bidrar till en säker och trygg eldning. Vilket gör att rökkanalen får ett godkännande av skorstensfejaren och tillstånd att tända första brasan och slå dig ned i fåtöljen och njuta.

Oftast brukar också insatsröret förbättra draget i kanalen, då röret eliminerar smuts- och sotavlagringar.

Men det viktigaste av allt, du får en trygg och säker väg ut för rökgaserna ur huset…

Vi ser till att ni kan sitta i fåtöljen och njuta…