Glidgjutning


glidgjutningAtt reparera befintliga rök- och ventilationskanaler genom invändig bestrykning med temperaturtålig keramisk massa (s.k glidgjutning) är ett alternativ till installation av böjbara rör.
Metoden används i första hand då man vill bevara hela den befintliga kanalarean, t ex vid vedförbränning i öppna spisar eller i vedeldade pannanläggningar med ackumulatortank.