Brandskyddskontroll


fotsteg plattform

Brandskyddskontroll utförs av kommun eller sotarmästare för att skydda dig och din värmeanläggning. Kontrollen görs för att säkerställa att brandskyddet och anläggningen är i god ordning och följer gällande lagar och förordningar.

Som ägare till fastigheten är man ytterst ansvarig för eventuella olyckor, incidenter och andra tråkigheter. Brandskyddskontrollen skall alltså förhindra alla tråkiga incidenter som kan uppkomma för dig som fastighetsägare.

Ett protokoll upprättas med eventuella brister och vad som måste åtgärdas.

Vedon ser till att åtgärda alla brister i protokollet åt er.

Slå oss en signal för information, råd och kostnadsförslag.